Disclaimer EN | NL | FR

Car Hotel streeft er naar de informatie op deze site correct en actueel te houden. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend. Car Hotel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site(s) en de informatie die daarop is verstrekt.

FAQ | contact | disclaimer | privacy statement | algemene voorwaarden