Privacy statement EN | NL | FR

Car Hotel wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten is het noodzakelijk dat Car Hotel persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is het van belang dat u weet dat Car Hotel alles in het werk stelt om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te behandelen en te beveiligen. Hierbij houdt Car Hotel zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Door middel van het privacy statement informeert Car Hotel u over de wijze waarop Car Hotel met uw persoonsgegevens omgaat die u via de website en/of op andere wijze aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens algemeen
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent of zonder informatie over uzelf te verschaffen. In een aantal gevallen zullen wij, om u van dienst te kunnen zijn, vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. De persoonsgebonden gegevens worden gebruikt om:

  • u online in staat te stellen wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven
  • u online in staat te stellen om producten aan te vragen
  • een service te kunnen verlenen die is afgestemd op uw wensen
Deze informatie hebben wij nodig om uw opdracht te kunnen uitvoeren dan wel om met u te kunnen corresponderen.

Gebruik persoonsgegevens
De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Tevens gebruiken wij de verstrekte gegevens om met u te kunnen corresponderen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie.

Daarnaast worden de persoonsgegevens door Car Hotel ook gebruikt om u te informeren over producten en diensten die voor u relevant kunnen zijn. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u met ons contact opnemen (tel: 0032-2-711.17.00).


Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en gedragsregels kan Car Hotel verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekken (bijvoorbeeld omdat Car Hotel hiertoe wettelijk verplicht is).

Cookies
Car Hotel gebruikt cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt Car Hotel om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden of zijn verwerkt. Car Hotel zal u binnen vier weken een overzicht verstrekken. Indien er onjuistheden zijn in de door Car Hotel geregistreerde gegevens, kunt u Car Hotel schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd.

Wijzigingen
De Car Hotel-site en de aan te bieden producten en diensten zijn constant in ontwikkeling. Van tijd tot tijd zal bovengenoemde tekst dan ook worden geŽvalueerd en op de genoemde ontwikkelingen worden aangepast. Tevens zullen aanpassingen plaatsvinden in geval de wet- en regelgeving dit vereist. Als bezoeker van de website adviseert Car Hotel u dan ook om het privacy statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele privacybeleid van Car Hotel.

Contact
Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het privacy statement of andere vragen aangaande uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Car Hotel Belgium NV, De Kleetlaan 5 bus 10, 1831 Diegem.
FAQ | contact | disclaimer | privacy statement | algemene voorwaarden